Quercus TFI, będące akcjonariuszem ALtus TFI zgłosiło projekt uchwały na nadchodzące ZWZ spółki dotyczący podziału zysku ALI (ALTUSTFI) za ubiegły rok.

QRS (QUERCUS) proponuje, aby całość zysku wypracowanego w 2018 r. w kwocie 39,85 mln zł trafiła na kapitał zapasowy, a z niego 35,87 mln zł przenieść na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych spółki.

Spółka zgłosiła też projekt skupu do 4 483 000 akcji własnych Altus TFI. Akcje miałby być skupowane po cenie 8 zł, a skup potrwać do końca lipca 2019 r.