Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w maju 2019 r. przez MZN (MORIZON) wyniosły 2 706 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku były wyższe o 18,86%.