Do akcjonariuszy Unibep trafi 7 275 539,48 zł z zysku netto wypracowanego w 2018 r. Podczas ZWZ akcjonariusze spółki uchwalili wypłatę najwyższej dywidendy w historii spółki, równej 0,22 zł na akcję. 

Przegłosowana dywidenda jest o 0,02 na akcję zł wyższa od tej rekomendowanej przez zarząd spółki. 

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji UNI (UNIBEP) oznacza to dywidendę o stopie ok. 3,3%.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 czerwca 2019 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na 9 lipca 2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły