Spółka zależna BAH (BAHOLDING), British Automotive Polska otrzymała od Jaguar Land Rover Deutschland warunkową zgodę na przedłużenie terminu obowiązywania umowy importerskiej do dnia 31 marca 2021 r.

Warunkiem przedłużenia jest jednak uzyskanie w okresie kwiecień 2019 - marzec 2020 poziomu sprzedaży nowych samochodów w liczbie 4 370 sztuk.

 „W ocenie Zarządu Emitenta, sprzedaż na ww. poziomie jest możliwa do zrealizowania, jednakże Zarząd nie ma pewności, iż warunek ten się ziści, a także, że dojdzie do przedłużenia obowiązywania Umowy Importerskiej do dnia 31 marca 2021 r” – dodano w komunikacie