PlayWay zawarł z 3 osobami fizycznymi - wspólnikami spółki Play2Chill - umowy nabycia w sumie 2777 udziałów w spółce. Za łącznie 211 tys. zł PLW (PLAYWAY) nabył 61,5 % udziałów w kapitale zakładowym Play2Chill.

„Play2Chill będzie producentem gry Motor Mechanic - której to preprodukcja została stworzona przez Spółkę i wykazała spore zainteresowanie graczy na STEAM” – czytamy w komunikacie