Tomasz Koprowski, akcjonariusz TOA (TOYA), zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ spółki uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku.

Zgodnie ze zgłoszonym projektem uchwały, do akcjonariuszy miałoby trafić 39 021 957,52 zł, czyli 0,52 zł na akcję. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, taka kwota przełożyłaby się na stopę dywidendy równą ok. 10%.

Proponowany dzień ustalenia praw do dywidendy to 5 lipca 2019 r., a dzień wypłaty to 20 lipca 2019 r.

"W ocenie Akcjonariusza z uwagi na aktualną, dobrą sytuację finansowo-gospodarczą spółki zasadnym jest wypłacenie na rzecz akcjonariuszy zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018. Pozytywną ocenę w zakresie aktualnej kondycji Spółki wyraża również Zarząd - który to zarekomendował rozwiązanie dające możliwość wydatkowania części osiągniętych zysków na rzecz akcjonariuszy (poprzez przeznaczenie tych środków na sfinansowanie skupu akcji własnych). Akcjonariusz zwraca jednocześnie uwagę, że Spółka posiada stosunkowo wysokie kapitały zapasowe, stąd w jego ocenie nie zachodzi potrzeba ich dalszego powiększania" - napisano w projekcie uchwały.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły