Projekt uchwał na najbliższe NWZA ASB (ASBIS) zawiera wniosek dotyczący upoważnienia Rady Dyrektorów spółki do skupu do 500 000 akcji własnych. Asbis ma przeznaczyć na ten cel do 300 000 USD. 

Minimalna cena za akcję w ramach skupu ma być równa 1,5 zł, a maksymalna to 3 zł.

"Akcje nabyte w ramach Programu mogą pozostać w posiadaniu Spółki przez maksimum dwa lata od nabycia" - dodano w projekcie uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbędzie się 15.07.2019 r.