Drop utworzy rezerwę na zobowiązania podatkowe w wysokości 27 545 369 zł plus odsetki za lata 2009-2010.

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę DRP (DROP) dotyczącą wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie zobowiązań podatkowych spółki w podatku od towarów i usług spółki za ten okres.