Zarząd MSZ (MOSTALZAB) podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania akcji spółki. Zarząd planuje przeprowadzenie scalenia akcji w stosunku 2:1, w związku z czym nominalna wartość akcji zostanie podwyższona do 2 zł z aktualnej kwoty 1 zł.

„Kurs akcji jest jedyną przesłanką kwalifikacji Spółki do segmentu Lista Alertów (średnia wartość z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych na poziomie poniżej 0,50 zł), a zaliczenie do Listy Alertów stanowi znaczące ograniczenie dla części inwestorów” – czytamy w komunikacie

Poprzez scalenie, spółka chce usunąć przyczynę kwalifikacji jej akcji do segmentu Lista Alertów i wrócić do notowań ciągłych.