Zarząd i2 Development poinformował o zakończeniu przez spółkę przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności I2D (I2DEV) oraz o aktualizacji strategii rozwoju spółki.

Poza kontynuowanej bieżącej działalności deweloperskiej na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych „(…) Grupa zamierza istotnie zwiększać skalę działalności poprzez realizację projektów z tzw. średniego segmentu rynku, adresowanych do szerszego grona klientów. Celem Grupy jest zwiększenie skali działalności deweloperskiej w stopniu pozwalającym na realizację sprzedaży lokali na poziomie 1.000 sztuk rocznie. Strategia rozwoju Grupy w segmencie mieszkaniowym dopuszcza dywersyfikację geograficzną działalności poprzez wejście Grupy na rynki innych dużych miast Polski” – czytamy w komunikacie

Spółka planuje też stworzenie nowego segmentu działalności, czyli segmentu wynajmu nieruchomości komercyjnych. Portfel nieruchomości biurowych oraz usługowych ma generować stabilny dochód z najmu, a w przypadku dojrzałych aktywów, dochód ze sprzedaży. Jak podano, docelowa wartość aktywów netto segmentu ma kształtować się ma poziomie odpowiadającym połowie wartości kapitałów własnych grupy.

„Strategia Grupy zakłada samodzielny dalszy rozwój Grupy w segmencie deweloperskim i budowlanym, nie przewidując aktywnego poszukiwania partnerów (współinwestorów) do realizacji projektów deweloperskich grupy, równocześnie nie wykluczając nawiązania takiej współpracy w przypadku gdy interes Akcjonariuszy Spółki będzie to uzasadniał” - dodano