P4, spółka zależna PLY (PLAY) poinformowała o podpisaniu przedwstępnej umowy kupna 100% akcji spółki 3S. Sprzedającymi są Ambrosia CEE Holding (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors) oraz trzej akcjonariusze mniejszościowi.

Całkowita wartość przedsiębiorstwa 3S i jej spółek zależnych wynosi 96 mln EUR (ok. 410 mln zł), a wartość kapitałów własnych 78 mln EUR (ok. 333 mln zł). Transakcja ma zostać sfinansowana ze środków własnych oraz dostępne finansowanie zewnętrzne.

Podpisanie ostatecznej umowy wymaga m.in. zgody organu antymonopolowego.

„Transakcja wspiera realizację strategii Spółki skoncentrowanej na technologii mobilnej zakładającej rozwój efektywnej sieci bezprzewodowej o wysokiej przepustowości. Biorąc pod uwagę planowane wdrożenie standardu 5G niezbędna jest ewolucja sieci transmisyjnej do stacji bazowych Play w miastach do technologii opartej o wydajną łączność światłowodową, a sieć światłowodowa 3S w znaczącym stopniu pokrywa się z siecią stacji bazowych Play. Zapewni to kontrolę kosztów w długim terminie, wysoką przepustowość, niską latencję oraz odpowiedni poziom jakości świadczonych usług. Transakcja jest także korzystna biorąc pod uwagę czas wdrożenia i poziom nakładów inwestycyjnych w porównaniu do scenariusza budowy własnej sieci światłowodowej od podstaw” – czytamy w komunikacie

Jak podano, grupa 3S wybudowała własną sieć światłowodową o długości około 3 800 km oraz klaster data center. W 2018 r. wygenerowała 88 mln zł skonsolidowanych przychodów i 32 mln zł EBITDA. Grupa 3S zatrudnia około 250 osób.

"Przejęcie Grupy 3S nie zmienia wytycznych Spółki dotyczących wypłaty dywidendy w 2020 r. w oparciu o wyniki 2019 r" - dodano