Według szacunków zarządu KTY (KETY) skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki osiągną w drugim kwartale 2019 r. poziom 820 mln zł, a skonsolidowany zysk operacyjny wyniesie 102 mln zł. To odpowiednio o 9% i 8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacunkowy skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie natomiast z 126 mln zł w drugim kwartale ubiegłego roku do 135 mln zł w roku bieżącym. A szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 77 mln zł o 7% więcej niż przed rokiem.

„Drugi kwartał okazał się jeszcze lepszy niż pierwsze trzy miesiące roku, a nawet lepszy od analogicznego kwartału 2018 roku, w którym Grupa osiągnęła znakomite wyniki. Pomimo znaczącego spadku cen aluminium wszystkie segmenty Grupy Kapitałowej osiągnęły wzrost przychodów ze sprzedaży. W Segmencie Wyrobów Wyciskanych szacunkowy wzrost przychodów wyniósł 2%, w Segmencie Systemów Aluminiowych wzrost szacuje się na 14%, a w Segmencie Opakowań Giętkich 11%” – czytamy w komunikacie

Saldo działalności finansowej w II kwartale (czyli koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w II kwartale 2018 r. było to -5,0 mln zł).

„Na koniec kwartału dług netto Grupy Kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 740 mln zł, a więc będzie na poziomie zbliżonym do zanotowanego na koniec poprzedniego kwartału” - dodano