Zarząd LiveChat zarekomendował wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w kwocie 13 905 000 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,54 zł. Tyle samo ile wypłacona już w styczniu zaliczka.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji LVC (LIVECHAT) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 1,8%.

Zarząd zaproponował jednocześnie aby zaliczka została wypłacona w dniu 2 sierpnia 2019 r. Proponowany dzień dywidendy to 26 lipca 2019 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze LiveChat również otrzymali dwie zaliczki na poczet dywidendy po 0,44 zł każda. Łączna dywidenda za rok 2017/2018 wyniosła 1,77 zł. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły