Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez SOL (SOLAR) w czerwcu 2019 r. wyniosły 13,9 mln zł. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. sprzedaż spółki wzrosła o 47,9% r/r.

Salony własne spółki, w tym outlety, wygenerowały w ubiegłym miesiącu przychody na poziomie 12,9 mln zł.