Zarząd NEU (NEUCA) ogłosił ofertę zakupu nie więcej niż 150 000 akcji spółki, stanowiących do 3,2982% jej kapitału zakładowego. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 302,00 zł za jedną akcję.

„Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 15 lipca 2019 r., a zakończy w dniu 19 lipca 2019 r. Rozliczenie wszystkich transakcji jest planowane na 24 lipca 2019 r” – podano w komunikacie