Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydowała 13.07.2019 r. o powołaniu nowego prezesa zarządu JSW.

Od sierpnia br. stanowisko to obejmie Włodzimierz Hereźniak. Decyzję podjęto po przesłuchaniach, które odbyły się dziś w Warszawie. Nowy prezes w przeszłości zajmował już to stanowisko w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, był też między innymi wiceprezesem zarządu spółki Tauron Ciepło.