Według wstępnych danych finansowych ULM (ULMA) wypracowała w I półroczu 2019 r. skonsolidowane przychody w wysokości 107 933 tys. zł. W analogicznym okresie 2018 r. było to 107 217 tys. zł.

W  zakończonych półroczu EBITDA wzrosła szacunkowo do 46 052 tys. zł z 41 300 tys. zł osiągniętych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. Natomiast zysk netto miał spaść do 19 624 tys. zł wobec 21 072 tys. zł rok wcześniej.

Przychody w segmencie "obsługi budów" wyniosły w I półroczu 2019 r. 86 400 tys. zł, a w segmencie "sprzedaży materiałów budowlanych" 21 533 tys. zł. W analogicznym półroczu ubiegłego roku było to odpowiednio 95 723 tys. zł i 11 494 tys. zł.

„(…) otoczenie rynkowe z jakim Grupa Kapitałowa ma do czynienia w analizowanym okresie 1 półrocza 2019 roku wskazuje na opóźnienia w realizacji kontraktów budowlanych w szczególności w zakresie segmentu "budowy mostów i wiaduktów". W związku z długim okresem projektowania, jak również w wyniku opóźnienia przetargów nowych zadań budowlanych prognozuje się, że wiele kontraktów inżynieryjnych wejdzie w fazę realizacji dopiero w kolejnych okresach” – czytamy w komunikacie

W samym II kwartale 2019 r. wstępne wyniku spółki były następujące:

  • Łączne przychody skonsolidowane: 56 366 tys. zł [57 470 tys. zł w II kwartale 2018 r.],
  • EBITDA: 25 927 tys. zł [22 083 tys. zł w II kwartale 2018 r.],
  • Łączny zysk netto: 11 828 tys. zł [11 112 tys. zł w II kwartale 2018 r.].