Zarząd BRS (BORYSZEW) poinformował o złożeniu do KNF oraz GPW dokumentacji związanej z zamiarem nabycia akcji IPX (IMPEXMET) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy spółki w drodze przymusowego wykupu.

„Zgodnie ze złożoną dokumentacją przedmiotem przymusowego wykupu akcji Impexmetal mają być wszystkie akcje Impexmetal, które nie znajdują się w posiadaniu stron porozumienia (…) tj. Emitenta, Impexmetal S.A. oraz SPV Boryszew 3 (…) tj. łącznie 10.700.617 akcji Impexmetal, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniających do wykonywania 10.700.617 głosów, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal” – czytamy w komunikacie