Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży ESS (ESSYSTEM) były w I półroczu 2019 r. równe 105,1 mln zł, czyli o 15% więcej r/r. Zysk operacyjny EBIT wzrósł w zakończonym okresie o 41,8% r/r do 5,6 mln zł, natomiast zysk operacyjny skorygowany o amortyzację EBITDA miał wynieść ok. 11,0 mln zł. To o 25,8% więcej niż odnotowano w I półroczu 2018 r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy ES-System wypracowała wstępnie zysk netto w wysokości ok. 5,1 mln zł, o 31,9% wyższy niż w analogicznym okresie 2018 r.

„Za zmiany w poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze wzrost przychodów ze sprzedaży i wzrost marży przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny kosztowej” – czytamy w komunikacie