Wstępne przychody ZUE w I półroczu 2019 r. były równe 479,7 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosły więc o 57%. Spółka osiągnęła w tym okresie 1,1 mln zł zysku netto i 13,2 mln zł zysku brutto ze sprzedaży.

„ZUE konsekwentnie realizuje kontrakty kolejowe pozyskane w latach 2016-2017 charakteryzujące się niską marżowością ze względu na nieprzewidywalny i niezależny od Spółki wzrost kosztów realizacji oraz brak realnej waloryzacji kontraktów. Obciążają one półroczne wyniki ZUE. Spółka konsekwentnie składa roszczenia kontraktowe w celu zmiany należnego wykonawcy wynagrodzenia na tych kontraktach w sytuacji wystąpienia niezależnych od wykonawcy ryzyk. Kontrakty realizowane przez Spółkę na rynku infrastruktury miejskiej oraz pozyskiwane w latach 2018/2019 są satysfakcjonujące” – czytamy w komunikacie

Natomiast wstępne jednostkowe wyniki finansowe ZUE za I półrocze 2019 r. prezentują się następująco:

- przychody ze sprzedaży: 455,7 mln zł,

- zysk brutto ze sprzedaży: 11,4 mln zł,

- zysk netto: 1,7 mln zł.

Dodano także, że spółki z grupy posiadają obecnie portfel zamówień o wartości ok. 1,6 mld zł.