CMP (COMP) przedstawił aktualizację strategii rozwoju grupy na latach 2019-2020. Jak podano w komunikacie, dzięki kumulacji pozytywnych zdarzeń rynkowych wyniki EBITDA mogą w tym okresie osiągnąć nawet poziom trzycyfrowy.

Jednocześnie zarząd spółki prognozuje, że w 2019 r. zysk EBITDA powinien wynieść ok. 80 mln zł, natomiast rok później wzrosnąć do 130 mln zł.

Szacunek wyniku EBITDA na rok 2019 uwzględnia wpływ aktualnego otoczenia prawnego i biznesowego oraz bieżącą wielkość portfela zamówień (backlog) we wszystkich segmentach biznesowych Grupy COMP. Na poziom wyniku wpływ ma również realizowana obecnie strategia sprzedażowa i marketingowa M/platform, nakierowana w pierwszej kolejności na zbudowanie atrakcyjnego portfela kluczowych produktów FMCG pokrywającego w jak najszerszym zakresie "koszyk zakupowy" oraz osiągnięcie adekwatnej liczby punktów handlowych uczestniczących w projekcie M/platform” – czytamy w komunikacie

Dodano także, że dzięki spodziewanej płatności za akcje PayTel, po 2020 r. spółka zamierza trwale realizować przyjętą politykę dywidendową.