• FAMUR, czołowy producent rozwiązań dla górnictwa i systemów przeładunkowych w Europie Środkowo-Wschodniej, przedłużył termin zapisów w wezwaniu na akcje PTH (PRIMETECH) (dawniej Kopex) do 12 września 2019 r.
  • Oferowana cena za jedną akcję wynosi 1,45 zł. Celem transakcji jest osiągnięcie przez wzywającego 100 proc. akcji Primetechu oraz wycofanie spółki z obrotu giełdowego.

FMF (FAMUR) wezwał 14 czerwca 2019 r. do sprzedaży wszystkich akcji Primetechu, niebędących w jego posiadaniu, tj. na 5 335 474 akcji, stanowiących 34,18 proc. kapitału spółki.

Zaproponowana przez FAMUR cena stanowi premię w wysokości 21,8 proc. w porównaniu
ze średnią ceną ważoną wolumenem obrotu z trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania oraz 16,9 proc. względem ceny ważonej wolumenem obrotu z sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Ponadto oferowana cena stanowi premię w wysokości 28,1 proc. do ceny zamknięcia z 13 czerwca 2019 r.

W ocenie zarządu FAMUR utrzymywanie na parkiecie giełdowym Primetechu, przy jego obecnej strukturze organizacyjnej i profilu działalności, nie ma uzasadnienia biznesowego. Ponadto, posiadanie 100 proc. w akcjonariacie Primetechu będzie dla Grupy FAMUR bardziej efektywnym rozwiązaniem pod kątem struktury organizacyjnej niż ma to miejsce obecnie.

Aktualnie FAMUR posiada 65,8 proc. kapitału Primetechu, czyli 10 274 359 akcji. Intencją wzywającego jest osiągnięcie pełnej kontroli nad Primetechem i wycofanie spółki z obrotu giełdowego.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu oraz przyjmującym zapisy jest Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie. W konsorcjum przyjmującym zapisy są także DM mBank oraz DM Millenium. Lista Punktów Przyjmowania Zapisów (PPZ) znajduje się w treści wezwania: https://www.santander.pl/_fileserver/item/1502583

Zaktualizowany harmonogram wezwania przedstawia się następująco:

  • 14 czerwca 2019 r.             ogłoszenie wezwania
  • 5 lipca 2019 r.                     rozpoczęcie przyjmowania zapisów
  • 22 lipca 2019 r.                   zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie
  • 25 lipca 2019 r.                   realizacja transakcji na GPW zapisów złożonych w I terminie
  • 26 lipca 2019 r.                   rozliczenie transakcji zapisów złożonych w I terminie
  • 12 września 2019 r.            zakończenie przyjmowania zapisów w II terminie (wcześniej 5 sierpnia)
  • 17 września 2019 r.            realizacja transakcji na GPW zapisów złożonych w II terminie (wcześniej 8 sierpnia)
  • 20 września 2019 r.            rozliczenie transakcji zapisów złożonych w II terminie (wcześniej 9 sierpnia)