Zarząd UFC (UNIFIED) poinformował o dokonaniu aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2019 r.

Prognozę skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży obniżono do 9 961 tys. zł (wcześniej planowano 13 422 tysięcy złotych), natomiast EBITDA do -1 692 tys. zł z 488 tys. wcześniej.

Zgodnie z aktualną prognozą skonsolidowana strata netto w 2019 r. ma być równa -6 205 tys. zł wobec wcześniej szacowanych -2 763 tys. zł.

"(...) znacząco niższa od prognozowanej za pierwsze półrocze 2019 roku sprzedaż systemu Customer Service Automation. Jest to spowodowane wolniejszą niż zakładano realizacją umów z Netia S.A. wynikającą z opóźnień w składaniu kolejnych zleceń zarówno na produkt UF EASY jak i UF PRO. Ponadto, trwający kryzys wizerunkowy Spółki wpływa na wydłużony - w stosunku do założeń - okres zawierania nowych kontraktów. Jako podmiot znajdujący się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego bez zawartego układu z wierzycielami, Spółka - mimo wstępnego zainteresowania swoimi rozwiązaniami wielu klientów - wzbudza niepewność dotyczącą zapewnienia terminowej realizacji wdrożeń oraz utrzymania systemu w przyszłości. Powoduje to konieczność korety zakładanych przychodów, poziomu EBITDA oraz powiększenia straty netto na koniec 2019 roku mimo systematycznego obniżania bieżących kosztów działalności (na koniec czerwca wynosiły one poniżej 500 tysięcy złotych)" - czytamy w uzasadnieniu