ALI (ALTUSTFI) poinformował o zawarciu z IPE (IPOPEMA) umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie CF1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ.

„Na podstawie Umowy ALTUS TFI przeniesie nieodpłatnie na IPOPEMA TFI, a IPOPEMA TFI przejmie zarządzanie Funduszem. Skutek w postaci przejęcia zarządzania nastąpi z (…)  dniem wejścia w życie zmiany statutu Funduszu (…) polegającej na wskazaniu IPOPEMA TFI (…)” – czytamy w komunikacie