Wstępne dane skonsolidowane Unimot za II kwartał 2019 r. wynoszą:

• Przychody ogółem: 1 009,1 mln zł,

• EBITDA: 15,1 mln zł,

• EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapas obowiązkowego paliw płynnych i gazowych oraz zdarzenia jednorazowe): 16,6 mln zł.

W celu utrzymania porównywalności spółka podała również przekształcone dane skonsolidowane za II kwartał 2018 r. wynoszą:

• Przychody ogółem: 843,9 mln zł,

• EBITDA: -4,6 mln zł,

• EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapas obowiązkowego paliw płynnych i gazowych oraz zdarzenia jednorazowe): -1,4 mln zł.

Z komentarza prezesa zarządu wynika, że dobre wyniki UNT (UNIMOT) są między innymi rezultatem bardzo  efektywnego wykorzystać otoczenia w segmencie oleju napędowego, które było szczególnie sprzyjające w kwietniu.

„Dzięki udanym wysiłkom naszego działu bio, wygraliśmy kilka dużych przetargów, co przełożyło się na wyższe od zakładanych wolumeny" – twierdzi Adam Sikorski.

Jednocześnie opierając się na publikowanych wynikach oraz zmienionych założeniach budżetowych na  III i IV kwartał 2019 r. zarząd podjął decyzję o podwyższeniu prognozy EBITDA skorygowanej. Po aktualizacji spółka zakłada wypracowanie skonsolidowanej skorygowanej EBITDA w 2019 r. na poziomie 46,2 mln zł wobec 34 mln zł zakładanych dotychczas.