Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie oraz kompleksowa przebudowa stacji Łódź Kaliska. Prace mają objąć m.in. rozbiórkę i wymianę torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej, a także przebudowę  peronów i przejść podziemnych wraz z wykonaniem odwodnienia. Ponadto w ramach inwestycji dokończona zostanie także budowa wiaduktu wschodniego nad al.Bandurskiego, co ma docelowo zwiększyć przepustowość stacji Łódź Kaliska.

Wartość kontraktu wynosi ok. 406,8 mln zł brutto (330,7 mln zł netto), a termin jego realizacji został ustalony na 38 miesięcy od daty podpisania umowy. W pierwszym etapie, który potrwa około roku, Spółka przystąpi do prac projektowych oraz pozyskania odpowiednich pozwoleń,  po czym rozpoczną się główne prace budowlane.

Aktualny portfel zamówień spółki TOR (TORPOL) wynosi ponad 4 mld złotych.