Zarząd Legimi przyjął program emisji obligacji na lata 2019-2021. Zgodnie z nim spółka będzie konsekwentnie zmniejszać poziom zadłużenia obligacyjnego, a maksymalna wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji wyniesie nie więcej niż 9 mln zł. Dotychczas w 2019 r. Legimi przeprowadziło emisję akcji i obligacji o łącznej wartości blisko 5 mln zł, które poprawiły strukturę bilansową spółki. Pierwszą emisję w ramach uchwalonego programu spółka chce przeprowadzić jeszcze w III kwartale.

- W ostatnich miesiącach poprawiliśmy strukturę finansowania, pozyskując nowych akcjonariuszy oraz wydłużając termin zapadalności obligacji. Jesteśmy gotowi do dalszej optymalizacji zadłużenia obligacyjnego oraz zmniejszenia jego wartości. – mówi Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi.

Zgodnie z przyjętym programem emisji obligacji, do końca 2021 r. Legimi będzie emitować obligacje w taki sposób, aby łączna kwota wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie przekroczyła 9 mln zł. Termin zapadalności niewyemitowanych obligacji ma wynosić od 12 do 24 miesięcy, a spółka chce konsekwentnie obniżać poziom zadłużenia. Obecnie wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynosi 7,552 mln zł.

- Na przełomie sierpnia i września zamierzamy przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę obligacji w ramach programu. Planujemy zaoferować krótki termin obligacji z częściowym wykupem po 6 miesiącach. Parametry przyszłej oferty to wyjście naprzeciw nastrojom rynkowym i oczekiwaniom inwestorów. – mówi Mikołaj Małaczyński.

W I półroczu 2019 r. przychody Legimi wzrosły o 65 proc. rdr. do 7,6 mln zł. W tym czasie liczba klientów korzystających z Legimi wzrosła o 48 proc. i na koniec czerwca wynosiła 57.611 osób. W tym roku spółka uruchomiła Legimi 3.0, czyli nową wersję platformy, która przynosi już pierwsze rezultaty w postaci podniesienia poziomu satysfakcji klienta, jego lojalności (obniżenie churn rate) oraz poziom konwersji nowych użytkowników.