Analizy Online i Donoria SA, niezależna firma analityczna oraz jeden z czołowych polskich brokerów ubezpieczeniowych na bazie wcześniejszych doświadczeń stworzą wspólną, kompleksową usługę doradztwa wraz z całym pakietem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Współpraca ma na celu ułatwienie pracodawcom najlepszego wyboru dostawcy PPK.
 
Obie firmy mają unikalne kompetencje i świadczą komplementarne usługi skierowane do pracodawców. Na tej bazie zapadła decyzja o wdrożeniu wspólnego projektu. AOL (ANALIZY) będą odpowiedzialne za ocenę i wybór najbardziej efektywnych firm zarządzających PPK. Specjaliści Donorii pomogą szybko i skutecznie wdrożyć PPK w odpowiednim terminie. We wspólnym przedsięwzięciu będą odpowiedzialni za stworzenie harmonogramu wdrożenia, wysłanie zaproszeń do dostawców PPK i finalizację umowy. Dzięki temu pracodawcy będą mieli mniej obowiązków i skrócą termin wdrożenia.
 
– Podstawą naszej usługi konsultingowej jest raport analityczny, w którym prezentujemy najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór dostawcy PPK. Pracodawcy będą mogli również z naszą pomocą mierzyć efektywność zarządzania w oferowanych funduszach, zarówno przed dokonaniem wyboru, jak również w trakcie trwania programu – mówi Michał Duniec, prezes Analizy Online SA.
 
– Od lat łączymy duży, średni i mały biznes z najlepszymi produktami ubezpieczeniowymi. Współpraca z Analizami Online daje nam i naszym klientom komfort niezależnej, profesjonalnej oceny ofert PPK. Świetnie się uzupełniamy. Nasz partner stale monitoruje rynek tworząc niezależne analizy. My jesteśmy wszędzie tam, gdzie raporty analityczne dotyczące PPK muszą dotrzeć, czyli w całej Polsce. Dostarczymy raporty szerokiej grupie klientów spoza branży finansowej, która do tej pory była głównym klientem Analiz Online – mówi Dariusz Zajączkowski, prezes Donoria SA.
 
Dariusz Zajączkowski podkreśla, że usługi doradcze świadczone przez Analizy Online znakomicie wpisują się w plany Donorii. Ustawa o PPK nakłada na pracodawców obowiązek wyboru instytucji finansowej na podstawie oceny efektywności i doświadczenia w zarządzaniu aktywami w najlepiej rozumianym interesie osób zatrudnionych. - Dokładnie takiego wsparcia klienci Donorii oczekiwali - dodaje prezes Donoria SA.
 
- O co za kilka lat zapytają pracownicy swoich pracodawców w kontekście PPK? Na pewno nie o koszty zarządzania. Wątpię też, że o system HR i IT. Za kilka lat pracownicy będą przede wszystkim pytać o efektywność i poziom stóp zwrotu. Dlatego wybór PPK, bazujący na ocenie efektywności i doświadczenia w zarządzaniu funduszami, jest tak ważny – dodaje Michał Duniec, prezes Analizy Online SA.
 
Analizy Online SA są liderem w dostarczaniu wysokiej jakości unikatowych rozwiązań analitycznych dla instytucji rynku kapitałowego. Posiadają największą na polskim rynku bazę danych i informacji dotyczących funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych. Eksperci Analiz Online jako jedyni w kraju od lat na bieżąco monitorują i analizują firmy zarządzające aktywami oraz ich produkty, dzięki temu mają kompleksową wiedzę również na temat instytucji oferujących Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Donoria jest liderem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i produktów ubezpieczeniowych na polskim rynku. Przynależność do brytyjskiej Howden Broking Group zapewnia klientom Donorii dostęp do międzynarodowych rozwiązań ubezpieczeniowych oraz bezpośrednie wsparcie ekspertów z rynku reasekuracyjnego.