British Automotive Holding podał szacunkowe dane finansowe, wypracowane w I półroczu 2019 r. Według komunikatu BAH (BAHOLDING) osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 554,9 mln zł (434,5 mln zł w I półroczu 2018 r.) oraz wynik brutto na sprzedaży 59,4 mln zł (64 mln zł w I półroczu 2018 r.). Zysk z działalności operacyjnej spadł z 20,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego do 6,6 mln zł, a wynik netto z działalności kontynuowanej obniżył się z 12,7 mln zł do 1,1 mln zł.

W komentarzu do szacunkowych wyników czytamy:

Spadek wyniku na sprzedaży i rentowności sprzedaży to efekt jeszcze bardziej agresywnej polityki sprzedażowej skoncentrowanej na zwiększeniu liczby sprzedawanych samochodów w celu spełnienia warunku dotyczącego przedłużenia umowy importerskiej.

Spadek skonsolidowanego zysku netto wynika w głównej mierze z: mniejszego zysku brutto na sprzedaży, rosnących kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (m.in. znacząco wyższe wydatki marketingowe, wyższe koszty prowadzenia salonów dilerskich); a także z kosztów rozbudowy sieci dilerskiej oraz wyższych kosztów finansowych wynikających z wyższego średniego poziomu długu netto.

Umocnienie złotówki w pierwszym półroczu 2019 zadziałało na korzyść GK BAH, ale tylko w nieznacznym stopniu zamortyzowało negatywne efekty opisane w pkt 1 i 2 powyżej.

Rosnące przychody Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. ze sprzedaży wynikające ze wzrostu liczby sprzedanych samochodów nie zrekompensowały rosnących kosztów i pogarszającej się rentowności sprzedaży.