• Sprzedaż Grupy CCC wyniosła w drugim kwartale 2019 roku 1 642 mln zł, co oznacza wzrost o 29% licząc rok do roku. Zysk operacyjny CCC wyniósł 160 mln zł, a zysk netto z działalności kontynuowanej 97 mln zł >>>
  • Wzrost przychodów i zysków DNP (DINOPL) w drugim kwartale 2019 roku przekroczył oczekiwania analityków >>>

  •  W II kwartale 2019 r. oczyszczona EBITDA wg LIFO LTS (LOTOS) wyniosła 783,3 mln zł. To prawie 24-procentowy wzrost względem I kwartału 2019 >>>

  • PUR (PURE) otrzymał 30 mln dofinansowania do nowego projektu lekowego >>>

  • Założyciel Polwaxu sprzedał posiadane akcje i prawa poboru pozwalające na objęcie akcji nowej emisji >>>

  • Według wstępnych danych EBITDA LBT (LIBET) w pierwszej połowie 2019 roku wyniosła 30,7 mln zł, przy przychodach w wysokości 82,9 mln zł >>>

  • Volantis Bidco kupił w wezwaniu 15,1 mln akcji PFL (PFLEIDER). Mniej niż pierwotnie zakładał >>>

  • KGH (KGHM) miał w I półroczu 2019 roku niemal 1 mld zł skonsolidowanego zysku >>>