Przychody ze sprzedaży BFT (BENEFIT) w II kwartale 2019 roku wzrosły o 24,5% z 303,4 mln zł do 377,8 mln zł. Spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 37,9 mln zł , wobec 36,1 mln zł przed rokiem.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w II kwartale 2019 roku 39,9 mln zł w porównaniu do 24,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku Grupa Benefit Systems odnotowała wzrost liczby kart sportowych w Polsce do poziomu 1 046,5 tys. sztuk. W ciągu 12 miesięcy był to przyrost o 127,0 tys. kart, tj. o 13,8 %. Ponadto, w samym pierwszym półroczu 2019 roku uruchomionych zostało 10 nowych klubów fitness” – czytamy w komentarzu zarządu.

W segmencie Zagranica na koniec pierwszego półrocza 2019 roku  aktywnych było 285,7 tys. kart, czyli o 108 tys. kart więcej w porównaniu z końcem pierwszego półrocza 2018 roku.