Skonsolidowane przychody LVC (LIVECHAT) wzrosły w I kwartale roku finansowego 2019/20 o 18,3% do 30,2 mln zł. Pomimo dużego wzrostu zatrudnienia, Grupa zwiększyła zysk netto 3,4% i wynik EBITDA o 5,9%, a także utrzymuje bardzo wysokie marże operacyjne.

W ciągu roku nasza ekipa urosła o blisko połowę. Wzrost zatrudnienia to najlepsza inwestycja, dzięki której możemy ulepszać LiveChat, pracować nad kolejnymi rozwiązaniami, a także marketingiem. Pomimo wzrostu kosztów notujemy marże, jakimi bardzo niewiele spółek może się pochwalić” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

W okresie kwiecień - czerwiec  (I kwartał roku obrotowego) marża brutto na sprzedaży wyniosła 84,3%, rentowność EBITDA 64,5%, a marża operacyjna 60,3%. Rentowność netto to 48,8%.

Prognozy podstawowych pozycji finansowych na najbliższe lata są dostępne dla abonentów Biznesradar Premium na profilu spółki w zakładce PROGNOZY

Dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu, LiveChat Software sprawnie generuje gotówkę. Na koniec czerwca dysponował środkami finansowymi w wysokości 43,7 mln zł. Większość z tych środków już trafiła do Akcjonariuszy. W sierpniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 50,2 mln zł (z uwzględnieniem wcześniej wypłaconych zaliczek).

Obecnie Spółka pracuje m.in. nad zakończeniem migracji swoich klientów na nowy, innowacyjny back-end (wewnętrznie określany jako LiveChat 3) i dostarczeniem im nowych funkcjonalności oraz integracji. Równocześnie zespół prowadzi wiele działań mających na celu zwiększenie ARPU (średni miesięczny przychód na jednego abonenta).