Kenbourne oraz Tollerton ogłosili cenę akcji w procesie budowy przyspieszonej księgi popytu dotyczącej sprzedaży akcji PLY (PLAY) wynoszącą 30,50 zł.

Oferta skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych i dotyczy 23 096 237 akcji zwykłych stanowiących 9,08% kapitału zakładowego spółki.

„W związku z transakcją, pozostałe akcje posiadane przez Kenbourne Invest S.A. oraz Tollerton Investments Ltd. będą przedmiotem ograniczenia w ich zbywalności przez 180 dni, z zastrzeżeniem zwyczajowych wyłączeń, na które Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu wyrazili zgodę” – dodano w komunikacie