Dzisiaj na warszawskiej giełdzie odbył się debiut Beta ETF mWIG40TR. To pierwszy na GPW fundusz pasywny inwestując w spółki o średniej kapitalizacji i drugi, po Beta ETF WIG20TR polski fundusz inwestycyjny typu ETF.  

"Celem Emitenta będzie osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu mWIG40TR. Aktywa Funduszu w minimum 75 proc. będą inwestowane w akcje spółek z portfela indeksu bazowego. W pozostałej części aktywa będą replikowały indeks w sposób syntetyczny poprzez: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne (o ile odnosić się będą do akcji wchodzących w skład indeksu bazowego),  instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (jeśli ich cena lub wartość będzie zależała pośrednio bądź bezpośrednio od ceny akcji wchodzących w skład indeksu bazowego)." - czytamy w polityce inwestycyjnej funduszu

Zarządzającym funduszu jest AgioFunds TFI, natomiast oferującym i animatorem oraz emitenta jest Dom Maklerski BOŚ.