Do posiadaczy akcji Wodkan trafi w postaci dywidendy 2,815 mln zł. Podczas NWZ akcjonariusze spółki uchwalili wypłatę dywidendy równej 0,55 zł na akcję. Najwyższej w historii spółki.

Na dywidendę trafi nie tylko całość ubiegłorocznego zysku, ale także 1,62 mln zł pochodzące z kapitału zapasowego spółki. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji WOD (WODKAN), akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o stopie ok. 10,1%.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 20 września 2019 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na 4 października 2019 r.

Początkowo dywidenda miała być równa 0,21 zł na akcję, jednak podczas Walnego Zgromadzenia odstąpiono od punktu dotyczącego podziału zysku za 2018 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły