Zarząd URS (URSUS) poinformował o parametrach transakcji dotyczącej sprzedaży Trioliet B.V. zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego w Opalenicy.

Planowana transakcja sprzedaży ma objąć nieruchomości, załogę, stany magazynowe oraz uzgodniony zakres produkcji w toku. Cena transakcji ma wynieść, w zależności od wartości i wyceny stanów magazynowych i produkcji w toku, około 6 800 000 zł i będzie pomniejszona o koszt naprawy elementów kanalizacji, tj. kwotę około 160 000 zł.

„Płatność ceny ma nastąpić w następujący sposób: 90% ceny zostanie zapłacone w dniu zawarcia transakcji, 5% zostanie zwolnione po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia transakcji i kolejne 5% zostanie zwolnione po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia transakcji (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych)” – podano w komunikacie