Do akcjonariuszy ECH (ECHO) trafi łącznie 206,3 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2019 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,5 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Echo, akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o stopie ok. 10,5%.

Zaliczka zostanie wypłacona 21 października 2019 r., a uprawnieni do jej otrzymania będą akcjonariusze posiadający akcje spółki 14 października 2019 r.

Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej oraz zbadania przez biegłego rewidenta półrocznego sprawozdania finansowego spółki.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły