DBC (DEBICA), wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w I półroczu 2019 r. przychody w wysokości prawie 1,1 mld zł, czyli o 10,1% wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. Przychody w samym II kwartale tego roku wyniosły 495,6 mln zł, czyli były o 5,9% wyższe od wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej.

W pierwszym półroczu 2019 r. zysk EBIT wyniósł 74,6 mln zł, tj. był o 11,0% wyższy w ujęciu rok do roku. W samym II kwartale wynik EBIT wyniósł 15,8 mln zł, czyli był o 11,2% wyższy w porównaniu do II kwartału 2018 r.

W I półroczu 2019 r. zysk netto wyniósł 73,6 mln zł, czyli był o 8,8% wyższy w porównaniu do I półrocza 2018 r. Zysk netto wypracowany w II kwartale tego roku wyniósł 15,1 mln zł, co oznacza wzrost o 21,4% w porównaniu do II kwartału 2018 r.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear  po I półroczu 2019 r. stanowiła 90,0% sprzedaży ogółem, wobec 89,0% w analogicznym okresie 2018 r. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 106,1 mln zł, a ich udział w przychodach ogółem wyniósł 10,0%.

W I półroczu 2019 r. koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu wyniosły 11,1 mln zł i były o 2 mln zł  niższe niż w tym samym okresie 2018 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,0% wobec 1,4% za I półrocze roku ubiegłego. Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego.

Jednostkowe koszty produkcji były w I półroczu br. wyższe o 9,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W I półroczu 2019 r. wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 24,1 mln zł.

„W II kwartale 2019 r. poprawiliśmy nasze wyniki finansowe i wypracowaliśmy zysk netto o 21,4%  wyższy niż rok wcześniej, pomimo wymagającej sytuacji na rynku oponiarskim w całej Europie. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię i utrzymujemy konkurencyjną ofertę produktową z naciskiem na produkty z wyższych segmentów rynku” – mówi Leszek Szafran, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.