Zarząd Ultimate Games podał, że liczba graczy oczekujących na zakup gier spółki na platformie Steam wynosi 772 tys. graczy. Natomiast liczba wszystkich dodań, czyli tzw. "wishlist additions" przekroczyła 1,14 mln osób.

Jak podano, 10 spośród nadchodzących gier ULG (ULTGAMES) posiada liczbę oczekujących na poziomie 20 tys. i więcej.

„Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż lista życzeń - wishlist jest najważniejszym w ocenie Zarządu Spółki wskaźnikiem potencjału sprzedażowego nadchodzących gier na platformie PC, a przyrost wishlisty od czasu ostatniego raportu w tym zakresie wyniósł ok. 93%” – czytamu w komunikacie

Dodano, że przyrost jest związany z m.in. z wzmocnieniem działań marketingowych w zakresie budowania wishlist, a także przejęciem wielu nowych gier do wydania.