Prezes STL (STELMET) Stanisław Bieńkowski, po informacji o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki, ogłosił wezwanie na 29 084 435 akcji Stelmetu.

Akcje uprawniają do 99,05% ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Cena za akcję w wezwaniu została ustalona na 7,74 zł. Zapisy potrwają od 2 października 2019 r. do 31 października 2019 r.

„Zgodnie z treścią Wezwania, jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu akcji Wzywający osiągnie wymagany prawem próg ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym” – czytamy w komunikacie