Volantis Bidco ogłosił przymusowy wykup wszystkich akcji Pfleiderer Group. Oferowana cena za akcję została ustalona na 26,6 zł.

Wykup dotyczy 5 048 615 akcji PFL (PFLEIDER), które odpowiadają za 7,8% kapitału zakładowego spółki. Wykup startuje 16 września, natomiast dzień wykupu został ustalony na 19 września 2019 r.

11 lipca 2019 r. Volantis Bidco wezwał do sprzedaży 23 519 515 akcji spółki, stanowiących 36,4% wszystkich papierów Pfleiderer Group. W wezwaniu zawarto transakcje na 15,1 mln akcji.