Starhedge zadeklarował gotowość do nabycia nie mniej niż 2 312 392 akcji ELB (ELBUDOWA) po cenie 4,5 zł za akcję. Warunkowa oferta dotyczy objęcia nie mniej niż 32,75% i nie więcej niż 32,99% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Warunkowa oferta jest nieodwołalna do 30 listopada 2019 r.

„Starhedge S.A dokona wpłaty kwoty określonej powyżej w całości lub części tytułem objęci akcji serii F pod warunkiem pozytywnego zakończenia badania Spółki (due diligence)” – czytamy w komunikacie

Dodatkowo Starhedge przewiduje udzielenie spółce wsparcia finansowego, poprzez poręczenie lub inną formę zabezpieczenia finansowania, a także restrukturyzacji finansowej istniejących i przyszłych kontraktów.