Porozumienie akcjonariuszy HLD (HOLLYWOOD) ogłosiło żądanie przymusowego wykupu akcji spółki. Przedmiotem wykupu są 4 473 130 akcje, czyli wszystkie papiery posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych.

Akcje reprezentujują 7,43% kapitału zakładowego spółki oraz odpowiadają 5,76% ogólnej liczby głosów. Dzień wykupu został ustalony na 19 września 2019 r., a cena została ustalona na 1,00 zł za akcję spółki.

„Podmiotami dokonującymi wykupu akcji są 21 Concordia 3, który ma nabyć 3.000.000 akcji, reprezentujących 4,99 proc. kapitału oraz spółka Hollywood, która ma kupić 1.473.130 akcji, stanowiących 2,45 proc. kapitału” – zaznaczono w komunikacie