Zarząd ABE (ABPL) uchwalił programu skupu akcji własnych. W ramach programu spółka chce skupić maksymalnie 3 237 528 akcji i przeznaczyć na ten cel do 15 mln zł. Środki będą pochodzić z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu

Akcje spółki będą skupowane po cenie nie niższej od 1 zł i nie wyższej niż 30 zł. Walory będą nabywane w celu ich umorzenia.

„Program rozpocznie się w dniu 19 września 2019 r. i będzie trwał do 20 grudnia 2021 r. albo do chwili wyczerpania wskazanej wyżej Kwoty Maksymalnej. Zarząd Emitenta może zakończyć Program przed upływem terminu” – czytamy w komunikacie