Spółka TXM potwierdziła z bankami warunki dalszego finansowania w horyzoncie całego procesu restrukturyzacji. To duży sukces firmy zarządzającej siecią dyskontów odzieżowych, która tym samym będzie kontynuowała wdrażanie programu naprawczego.

Firma TXM będąca w restrukturyzacji aneksowała z bankami finansującymi umowę Standstill. Tym samym przedłużony został okres jej obowiązywania do 31 października br. Do tego momentu powinno nastąpić również podpisanie z instytucjami finansowymi ostatecznej umowy restrukturyzacyjnej.

Aneksowana umowa określa również dalsze relacje TXM oraz banków. W dokumencie Term Sheet uregulowane zostały fundamenty docelowej Umowy Restrukturyzacyjnej.

- Potwierdzenie przez banki warunków Term Sheet to dla nas duży sukces uzyskany dzięki wytężonej pracy, związanej przede wszystkim z planowaniem przepływów finansowych w oparciu o założenia sprzedaży i obniżki kosztów działalności. Utrzymanie finansowania jest podstawą wdrażanego programu naprawczego. Jesteśmy przekonani, że w perspektywie najbliższych tygodni zawrzemy z instytucjami ostateczną umowę, która w efekcie zapewni przeprowadzenie z powodzeniem całego procesu restrukturyzacyjnego - powiedział Tomasz Waligórski, Prezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji. 

Podstawowe uzgodnione założenia to (i) zasady udostępniania produktów bankowych w horyzoncie do 31 grudnia 2026 roku (ii) „nowy mechanizm spłaty” obowiązujący do 1 czerwca 2020 roku uwzględniający spłaty już dokonane dla banków (iii) przystąpienie banków do układu części swoich wierzytelności (iv) amortyzacja pozostałej części wierzytelności do 31 grudnia 2026 roku (v) zdefiniowanie mechanizmu regulującego poziomu zaangażowanie banków w zależności od poziomu zapasów.

- Deklaracja banków o przystąpieniu do układu częścią swoich wierzytelności zwiększa prawdopodobieństwo jego przegłosowania. Bardzo nas cieszy to wsparcie udzielone procesowi i TXM przez naszych partnerów finansowych – to bardzo ważny dla nas punkt – dodał Tomasz Waligórski.