Wikana ogłosiła ofertę zakupu akcji własnych, w ramach której planuje skupić do 1 500 000 akcji spółki. Akcje stanowiące nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego WIK (WIKANA) będą skupowane po cenie 1 zł za akcję.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji ustalono na 20 września 2019 r. Zapisy będą przyjmowane do 3 października 2019 r., a przewidywany termin rozliczenia transakcji to 9 października 2019 r.

Akcje będą skupowane w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki.