Przychody spółki były w I połowie 2019 r. równe 141,8 mln zł wobec 130,7 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik operacyjny wzrósł w minionym półroczu do 15,1 mln zł z 9,7 mln zł wypracowanych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. W I półroczu 2019 r. spółka odnotowała wynik netto na poziomie 15,6 mln zł o 211% wyższy r/r.

Poniżej pełna treść listu zarządu LBW (LUBAWA) do akcjonariuszy:

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

przedstawiam Państwu raport za I półrocze 2019 r., które było dla całej Grupy Lubawa bardzo udanym okresem, zarówno pod względem sprzedaży, jak i wyników finansowych. 

Skonsolidowane przychody w I połowie roku wyniosły 141,8 mln zł i były wyższe o 8% rdr. Wzrost ten zawdzięczamy bardzo dobrej sprzedaży w segmencie sprzętu specjalistycznego – w analizowanym okresie zrealizowaliśmy kilka ciekawych kontraktów, m. in. kamizelki kuloodporne, co przełożyło się na wzrost sprzedaży segmentu poza Grupę o około 17,7 mln zł rdr do wartości 22,6 mln zł.  

W zakresie pozycji wynikowych odnotowaliśmy istotną poprawę na każdym poziomie rachunku zysków i strat. Skonsolidowany wynik netto wyniósł 15,6 mln zł, czyli ponad trzykrotność zysku za I półrocze 2018 r. Zmianę tę zawdzięczamy kolejno: wspomnianej wyższej sprzedaży sprzętu specjalistycznego, istotnej poprawie wyniku w segmencie materiałów reklamowych (m.in. w rezultacie skutecznej optymalizacji kosztów), a także sprzedaży udziałów spółki zależnej Isabella PL Sp. z o.o. w maju br., która to transakcja jednorazowo kontrybuowała do wyniku kwotą ok. 5,2 mln zł. 

Wykraczając poza analizowany okres, I półrocza, należy wspomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu, jakim były dla nas tegoroczne targi MSPO. Nie tylko dlatego, że zostaliśmy uhonorowani Nagrodą Specjalną Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dla Najlepszego Polskiego Eksportera Uzbrojenia, ale i dlatego, że to właśnie podczas Targów zawarliśmy bardzo ważny, wieloletni kontrakt na sprzedaż systemów kamuflażu wielozakresowego Berberys. Łączna wartość umowy zawartej z Inspektoratem Uzbrojenia opiewa na 165 mln zł brutto, a dostawy prowadzone będą w latach 2019-2022. Oczekujemy, że realizacja kontraktu będzie miała istotny, dodatni wpływ na sprzedaż i rentowność Grupy w tym okresie. 

W II połowie 2019  r.  kontynuujemy  przyjęte  kierunki  rozwoju,  dużą  uwagę poświęcając przede wszystkim zdobywaniu kolejnych zamówień dla służb mundurowych, których kumulacja powinna przypaść na końcówkę roku. Grupa Lubawa jest obecnie w bardzo dobrej kondycji, a takie czynniki jak rosnąca sprzedaż, udane prace optymalizacyjne, czy obserwowane duże zainteresowanie naszą ofertą, pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Dziękuję, że są Państwo z nami i zapraszam do lektury Sprawozdania. 

Marcin Kubica Prezes Zarządu Lubawa S.A. 

Szczegółowe dane finansowe Lubawa są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.