Akcjonariusze SLV (SELVITA), jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, zatwierdzili podział firmy na dwa niezależne podmioty. W wyniku podziału do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Selvity, świadcząca kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Część innowacyjna, która pozostanie po wydzieleniu działalności CRO, będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych, pod nową nazwą Ryvu Therapeutics S.A. Po rejestracji podziału przez sąd rejestrowy Selvita CRO S.A. będzie funkcjonowała pod nazwą Selvita S.A. 

W wyniku głosowania NWZA, zatwierdzona została decyzja o podziale Selvita S.A. na dwie niezależne spółki:

1. Selvita S.A. (dotychczasowy segment usługowy, przeniesiony w ramach podziału na nową spółkę) będzie kontynuować dynamiczny rozwój poprzez wzrost organiczny, a także w oparciu o akwizycje spółek zarówno w Polsce jak i za granicą, które będą pozwalały na realizacje wyznaczonych celów biznesowych. W rezultacie podziału spółce przypadną także akcje w bioinformatycznej spółce Ardigen S.A.

2. Ryvu Therapeutics S.A. (dotychczasowy segment innowacyjny Selvita S.A.) skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii. W rezultacie podziału Ryvu Therapeutics S.A. zachowa udziały w Nodthera Ltd. Ponadto Akcjonariusze zdecydowali o powołaniu czterech nowych członków Rady Nadzorczej spółki.

– Obok zatwierdzenia prospektu Selvita CRO przez Komisję Nadzoru Finansowego, mamy za sobą drugi najważniejszy punkt procesu podziału Selvity na dwa niezależne podmioty, czyli akceptację podziału przez naszych Akcjonariuszy. Jesteśmy wdzięczni naszym inwestorom za zaufanie dla obranej przez nas ścieżki rozwoju działalności obydwu segmentów w ramach niezależnych spółek i wsparcie całego procesu – powiedział Bogusław Sieczkowski – współzałożyciel Selvita S.A. i jej dotychczasowy Wiceprezes. Pomimo że się dzielimy, mamy wspólne korzenie i wspólnym celem każdej ze spółek pozostaje dostarczanie najwyższej jakości wyników prac. Obie spółki będą miały indywidualne cele, ale wartości, filozofia i ambitne podejście do biznesu nie zmienią się.

– Jestem przekonany, że funkcjonując jako dwa osobne, niezależne podmioty będziemy mogli jeszcze lepiej skupić się na tym, co najważniejsze dla każdej ze Spółek, czyli na potrzebach naszych partnerów i pacjentów – dodał Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel Selvita S.A., prezes zarządu Ryvu Therapeutics S.A.

W związku z podziałem zmianie uległy składy organów korporacyjnych obydwu spółek.

Paweł Przewięźlikowski, obecny prezes zarządu Selvita S.A., pozostanie na czele Ryvu Therapeutics S.A. Wraz z nim w kierownictwie spółki znajdzie się dr Krzysztof Brzózka, Dyrektor Naukowy, Wiceprezes Zarządu i dr Setareh Shamsili, Dyrektor Medyczny.

Decyzją Rady Nadzorczej Bogusław Sieczkowski, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający, został mianowany Prezesem Zarządu Selvita S.A. zaś dr Miłosz Gruca, pełniący do tej pory funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Działu Biologii, objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Ponadto do Zarządu spółki powołani zostali również nowi członkowie: Dawid Radziszewski, dyrektor Działu Prawnego, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za akwizycje oraz Dariusz Kurdas, pełniący funkcję Dyrektora Finansowego. Zarząd uzupełniają dr Mirosława Zydroń, dyrektor Działu Chemii oraz Edyta Jaworska odpowiedzialna za rozwój zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych.

Decyzją Akcjonariuszy skład Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. uległ rozszerzeniu. Nowymi członkami Rady zostali Prof. Axel Glasmacher, dr Colin Goddard, dr n. med. Jarl Ulf Jungnelius oraz Thomas Turalski, którzy dołączą do dr Piotra Romanowskiego (pełniącego funkcję przewodniczącego), dr Tadeusza Wesołowskiego oraz Rafała Chwasta.

– Bardzo się cieszę, że do Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics dołączają światowi specjaliści oraz eksperci w swoich dziedzinach, których doświadczenie i wiedza pozwoli zbudować spółkę o globalnej wartości w branży – dodał Paweł Przewięźlikowski.