Elektrobudowa zamknęła I półrocze 2019 r. ze znaczną stratą netto na poziomie -100,3 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku strata była równa -59,9 mln zł.

Nieco lepiej było na poziomie operacyjnym, gdzie strata wyniosła -57,1 mln zł wobec -72,4 mln zł w I połowie 2018 r. W zakończonym półroczu niższe były jednak przychody wypracowane przez ELB (ELBUDOWA), które spadły do 256,4 mln zł z 301,3 mln zł.

„Kluczową kwestią z perspektywy najbliższego czasu jest utrzymanie płynności finansowej oraz w dalszej perspektywie, po ustabilizowaniu sytuacji płynnościowej, zapewnienie odpowiedniego portfela zamówień (jednostka dominująca w pierwszym półroczu 2019 roku pozyskała 214 mln zł zamówień) i zapewnienie wystarczających źródeł finansowania ich realizacji” – zaznaczono w sprawozdaniu

Dodano również, że osiągnięte wyniki naruszają umowy z bankami, m.in. te związane z wskaźnikami uwzględniającymi poziom EBITDA oraz poziom kapitałów własnych.

Prognozy podstawowych pozycji finansowych na najbliższe lata są dostępne dla abonentów Biznesradar Premium na profilu spółki w zakładce PROGNOZY