Warimpex poinformował o zamiarze przeprowadzenia programu skupu akcji własnych. Maksymalny wolumen nabywanych akcji ma wynieść 1 000 000 sztuk, co odpowiada 1,85% wysokości obecnego kapitału zakładowego WXF (WARIMPEX).

Limit ceny po jakiej skupowane będą akcje określono w komunikacie jako:

„kwota nie niższa niż 30% poniżej oraz nie wyższa niż 10% powyżej średniej nieważonej wartości kursu zamknięcia w ciągu dziesięciu dni giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu, poprzedzających skup akcji”

Odkup akcji ma się odbyć w terminie od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.